header ad

Harga Road Tax


SABAH & SARAWAK

1. Kadar Cukai Jalan Bagi Kereta Persendirian & Syarikat

A) SALOON (sedan, hatchback, wagon, coupe)

Kapasiti Enjin                 Kadar asas

1000cc dan ke bawah        RM 20.00
1001cc hingga 1200cc       RM 44.00
1201cc hingga 1400cc       RM 56.00
1401cc hingga 1600cc       RM 72.00

Kapasiti Enjin            Kadar Asas & Kadar Progresif

1601 hingga 1800cc      RM 160.00     
RM 0.32 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc 
1801cc hingga 2000cc   RM 240.00     
RM 0.25 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc
2001cc hingga 2500cc   RM 274.00     
RM 0.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc
2501cc hingga 3000cc   RM 524.00     
RM 1.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc
Melebihi 3000cc            RM 1,024.00   
RM 1.35 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

B) BUKAN SALOON (pick up, SUV, MPV)


Kapasiti Enjin                 Kadar asas

1000cc dan ke bawah        RM 20.00
1001cc hingga 1200cc       RM 42.50
1201cc hingga 1400cc       RM 50.00
1401cc hingga 1600cc       RM 60.00

Kapasiti Enjin            Kadar Asas & Kadar Progresif

1601 hingga 1800cc      RM 160.00     
RM 0.17 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc 
1801cc hingga 2000cc   RM 199.00     
RM 0.22 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc
2001cc hingga 2500cc   RM 243.00     
RM 0.44 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc
2501cc hingga 3000cc   RM 463.00     
RM 0.88 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc
Melebihi 3000cc            RM 903.00   
RM 1.20 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

2. Kadar Cukai Jalan Bagi Motosikal

Kapasiti Enjin               Kadar Asas

150cc dan kebawah        Percuma
151cc hingga 200cc        RM 9.00
201cc hingga 250cc        RM 12.00
251cc hingga 500cc        RM 30.00
501cc hingga 800cc        RM 40.00
Melebihi 800cc               RM 42.00

SEMENANJUNG

1) Kadar Cukai Jalan Bagi Kereta Persendirian

A) SALOON (sedan, hatchback, wagon, coupe)

Kapasiti Enjin             Kadar Asas

1000cc dan ke bawah    RM 20.00
1001cc hingga 1200cc   RM 55.00
1201cc hingga 1400cc   RM 70.00
1401cc hingga 1600cc   RM 90.00

Kapasiti Enjin             Kadar Asas & Kadar Progresif

1601 hingga 1800cc        RM 200.00     
RM 0.40 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc
1801cc hingga 2000cc     RM 280.00     
RM 0.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc
2001cc hingga 2500cc     RM 380.00     
RM 1.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc
2501cc hingga 3000cc     RM 880.00     
RM 2.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc
Melebihi 3000cc              RM 2,130.00  
RM 4.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

B) BUKAN SALOON (pick up, SUV, MPV)

Kapasiti Enjin             Kadar Asas

1000cc dan ke bawah    RM 20.00
1001cc hingga 1200cc   RM 85.00
1201cc hingga 1400cc   RM 100.00
1401cc hingga 1600cc   RM 120.00

Kapasiti Enjin             Kadar Asas & Kadar Progresif

1601 hingga 1800cc        RM 300.00     
RM 0.30 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc
1801cc hingga 2000cc     RM 360.00     
RM 0.40 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc
2001cc hingga 2500cc     RM 440.00     
RM 0.80 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc
2501cc hingga 3000cc     RM 840.00     
RM 1.60 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc
Melebihi 3000cc              RM 1,640.00  
RM 1.60 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc


2) Kadar Cukai Jalan Bagi Kereta Syarikat

A) SALOON (sedan, hatchback, wagon, coupe)

Kapasiti Enjin             Kadar Asas

1000cc dan ke bawah    RM 20.00
1001cc hingga 1200cc   RM 110.00
1201cc hingga 1400cc   RM 140.00
1401cc hingga 1600cc   RM 180.00

Kapasiti Enjin             Kadar Asas & Kadar Progresif

1601 hingga 1800cc       RM 400.00     
RM 0.80 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc
1801cc hingga 2000cc    RM 560.00     
RM 1.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc
2001cc hingga 2500cc    RM 760.00     
RM 3.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc
2501cc hingga 3000cc    RM 2,260.00     
RM 7.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc
Melebihi 3000cc             RM 6,010.00  
RM 13.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

B) BUKAN SALOON (pick up, SUV, MPV)

Harga sama seperti kereta bukan saloon persendirian (semenanjung)

2) Kadar Cukai Jalan Bagi Motosikal

Kapasiti Enjin  Kadar Asas

150cc dan kebawah    Percuma
151cc hingga 200cc    RM 30.00
201cc hingga 250cc    RM 50.00
251cc hingga 500cc    RM 180.00
501cc hingga 800cc    RM 250.00
Melebihi 800cc            RM 350.00


CONTOH PENGIRAAN

Contoh 1

Model:      BMW 528i
Kategori:  Saloon - Persendirian
Kapasiti:  1997cc 
Negeri:     Melaka (Semenanjung)

Road tax   = Kadar asas + kadar progresif
                 = RM 280 + (1997cc - 1800cc) x RM0.50
                 = RM 280 + (197cc x RM 0.50)
                 = RM 280 + RM 98.50
                 RM 378.50

Contoh 2

Model:     Toyota Camry 2.5V
Kategori:  Saloon - Persendirian
Kapasiti:  2494cc
Negeri:    Sabah

Road tax  = Kadar asas + kadar progresif
                = RM 274 + (2494cc - 2000cc) x RM 0.50
                = RM 274 + (494cc x RM 0.50)
                = RM 274 + RM 247
                = RM 521


Contoh 3

Model:     Toyota Hilux 2.4 L-Edition
Kategori:  Bukan Saloon - Syarikat
Kapasiti:  2755cc
Negeri:    Sarawak

Road tax  = Kadar asas + kadar progresif
                = RM 463 + (2755cc - 2500cc) x RM 0.88
                = RM 463 + (255cc x RM 0.88)
                = RM 463 + RM 224.40
                RM 687.40

Contoh 4

Model:     Perodua Axia
Kategori: Saloon - Persendirian
Kapasiti:  998cc
Negeri:    Sarawak

Road tax  = Kadar asas 1000cc dan ke bawah
                RM 20

Catat Komen

0 Ulasan